DÂY NHÔM HỢP KIM (AAAC)

Liên Hệ

Dây nhôm hợp kim (AAAC) được sừ dụng trong các đưòng dây truyền tải điện áp trung bình, cao và siêu cao thế. AAAC đáp ứng tốt hơn về độ võng do tỳ lệ sức bền trên trọng lượng cao hơn từ hợp kim nhôm. Ngoài ra, AAAC là giải pháp về chống ăn mòn tốt hơn so với dây dẫn ACSR.

G

033 929 9777