Cáp điều khiển không lưới CADISUN- DVV

Liên Hệ

1.Tiêu chuẩn áp dụng Cáp điều khiển không lưới CADISUN- DVV
TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)
2.Tổng quan Cáp điều khiển không lưới CADISUN- DVV
– Quy cách: Cu/PVC/PVC
– Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
– Số lõi: Từ 2 đến 60
– Kết cấu ruột dẫn: Bện xoắn nhiều sợi cấp 5
– Mặt cắt danh định: từ 0.5 mm2 đến 2.5 mm2
– Điện áp danh định: 300/500 V
– Nhiệt độ làm việc ruột dẫn: 70 °C
– Đóng gói: Ru lô, cuộn
– Ứng dụng: Truyền tín hiệu điều khiển điện, giữa bộ phận điều khiển, bộ phận trung gian, bộ phận chấp hành.

G

033 929 9777