Bảng giá cáp ruột nhôm Cadisun 2022

5/5 - (3 bình chọn)

Kbelectric xin gởi đến quý khách bảng giá cáp ruột nhôm Cadisun 2022 mới nhất. Bảng báo giá cáp điện Cadisun chỉ mang tính tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu về báo giá cập nhật cho dự án, thông tin kỹ thuật về các loại dây cáp điện xin vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ

Bảng giá cáp ruột nhôm Cadisun 2022
Bảng giá cáp ruột nhôm Cadisun 2022

KBElectric là đại lý cấp 1 cáp điện Cadisun

chung nhan dai ly cap 1 cap cadisun cua kbelectric
chung nhan dai ly cap 1 cap cadisun cua kbelectric

Bảng giá dây cáp ruột nhôm Cadisun 2022

Tải báo giá cuối trang

STT TÊN SẢN PHẨM
ĐƠN GIÁ CÓ VAT

NHÔM TRẦN CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM : A

1 Cáp điện Cadisun A 10 166.173
2 Cáp điện Cadisun A 16 159.098
3 Cáp điện Cadisun A 25 155.214
4 Cáp điện Cadisun A 35 150.989
5 Cáp điện Cadisun A 50 149.445
6 Cáp điện Cadisun A 70 148.714
7 Cáp điện Cadisun A 95 148.251
8 Cáp điện Cadisun A 120 148.882
9 Cáp điện Cadisun A 150 148.725
10 Cáp điện Cadisun A 185 149.267
11 Cáp điện Cadisun A 240 148.269
12 Cáp điện Cadisun A 300 148.416
13 Cáp điện Cadisun A 400 148.395

NHÔM TRẦN LÕI THÉP CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM : AS

1 Cáp điện Cadisun As 10/1.8 132.540
2 Cáp điện Cadisun As 16/2.7 128.793
3 Cáp điện Cadisun As 25/4.2 126.355
4 Cáp điện Cadisun As 35/6.2 121.518
5 Cáp điện Cadisun As 50/8.0 120.822
6 Cáp điện Cadisun As 70/11 120.423
7 Cáp điện Cadisun As 70/72 95.128
8 Cáp điện Cadisun As 95/16 120.321
9 Cáp điện Cadisun As 95/141 93.518
10 Cáp điện Cadisun As 120/19 125.447
11 Cáp điện Cadisun As 120/27 118.303
12 Cáp điện Cadisun As 150/19 128.934
13 Cáp điện Cadisun As 150/24 124.280
14 Cáp điện Cadisun As 150/34 115.442
15 Cáp điện Cadisun As 185/24 127.345
16 Cáp điện Cadisun As 185/29 124.538
17 Cáp điện Cadisun As 185/43 117.276
18 Cáp điện Cadisun As 185/128 99.105
19 Cáp điện Cadisun As 240/32 127.069
20 Cáp điện Cadisun As 240/39 121.223
21 Cáp điện Cadisun As 240/56 116.702
22 Cáp điện Cadisun As 300/39 125.058
23 Cáp điện Cadisun As 300/48 126.804
24 Cáp điện Cadisun As 300/66 118.959
25 Cáp điện Cadisun As 300/67 116.139
26 Cáp điện Cadisun As 300/204 94.578
27 Cáp điện Cadisun As 330/30 135.254
28 Cáp điện Cadisun As 330/43 128.906
29 Cáp điện Cadisun As 400/18 141.026
30 Cáp điện Cadisun As 400/51 126.366
31 Cáp điện Cadisun As 400/64 123.131
32 Cáp điện Cadisun As 400/93 119.124

CÁP NHÔM CADISUN ĐƠN BỌC, CÁCH ĐIỆN PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: AL/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Cáp điện Cadisun AV 1×16 (V-75) 8.992
2 Cáp điện Cadisun AV 1×25 (V-75) 13.329
3 Cáp điện Cadisun AV 1×35 (V-75) 17.643
4 Cáp điện Cadisun AV 1×50 (V-75) 24.132
5 Cáp điện Cadisun AV 1×70 (V-75) 33.604
6 Cáp điện Cadisun AV 1×95 (V-75) 45.920
7 Cáp điện Cadisun AV 1×120 (V-75) 57.111
8 Cáp điện Cadisun AV 1×150 (V-75) 70.596
9 Cáp điện Cadisun AV 1×185 (V-75) 87.485
10 Cáp điện Cadisun AV 1×240 (V-75) 112.614
11 Cáp điện Cadisun AV 1×300 (V-75) 139.564
12 Cáp điện Cadisun AV 1×400 (V-75) 184.380
13 Cáp điện Cadisun AV 1×500 (V-75) 226.543
14 Cáp điện Cadisun AV 1×630 (V-75) 282.447

CÁP NHÔM ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE CADISUN, VỎ BỌC PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Cáp điện Cadisun AXV 10 9.204
2 Cáp điện Cadisun AXV 16 11.780
3 Cáp điện Cadisun AXV 25 16.940
4 Cáp điện Cadisun AXV 35 21.206
5 Cáp điện Cadisun AXV 50 27.712
6 Cáp điện Cadisun AXV 70 37.960
7 Cáp điện Cadisun AXV 95 50.325
8 Cáp điện Cadisun AXV 120 62.271
9 Cáp điện Cadisun AXV 150 76.866
10 Cáp điện Cadisun AXV 185 94.010
11 Cáp điện Cadisun AXV 240 120.458
12 Cáp điện Cadisun AXV 300 147.049
13 Cáp điện Cadisun AXV 400 193.331
14 Cáp điện Cadisun AXV 500 237.040

CÁP NHÔM 4 RUỘT CADISUN, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Cáp điện Cadisun AXV 4×10 35.866
2 Cáp điện Cadisun AXV 4×16 48.274
3 Cáp điện Cadisun AXV 4×25 68.090
4 Cáp điện Cadisun AXV 4×35 86.292
5 Cáp điện Cadisun AXV 4×50 113.706
6 Cáp điện Cadisun AXV 4×70 159.206
7 Cáp điện Cadisun AXV 4×95 210.600
8 Cáp điện Cadisun AXV 4×120 261.305
9 Cáp điện Cadisun AXV 4×150 321.280
10 Cáp điện Cadisun AXV 4×185 394.849
11 Cáp điện Cadisun AXV 4×240 503.179
12 Cáp điện Cadisun AXV 4×300 621.166
13 Cáp điện Cadisun AXV 4×400 823.844
14 Cáp điện Cadisun AXV 4×500 1.011.964

CÁP NHÔM NGẦM 4 RUỘTCADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Cáp điện Cadisun ADSTA 4×16 67.261
2 Cáp điện Cadisun ADSTA 4×25 90.529
3 Cáp điện Cadisun ADSTA 4×35 111.472
4 Cáp điện Cadisun ADSTA 4×50 144.622
5 Cáp điện Cadisun ADSTA 4×70 217.840
6 Cáp điện Cadisun ADSTA 4×95 276.655
7 Cáp điện Cadisun ADSTA 4×120 339.816
8 Cáp điện Cadisun ADSTA 4×150 409.760
9 Cáp điện Cadisun ADSTA 4×185 493.506
10 Cáp điện Cadisun ADSTA 4×240 618.347
11 Cáp điện Cadisun ADSTA 4×300 743.315

CÁP CADISUN NHÔM NGẦM 4 RUỘT(1 LÕI TRUNG TÍNH) – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×16+1×10 63.263
2 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×25+1×16 83.908
3 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×35+1×16 98.552
4 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×35+1×25 106.004
5 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×50+1×25 127.894
6 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×50+1×35 136.482
7 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×70+1×35 197.599
8 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×70+1×50 206.122
9 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×95+1×50 249.191
10 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×95+1×70 261.889
11 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×120+1×70 309.382
12 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×120+1×95 325.585
13 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×150+1×70 361.947
14 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×150+1×95 375.570
15 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×150+1×120 392.191
16 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×185+1×95 436.815
17 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×185+1×120 457.614
18 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×185+1×150 473.974
19 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×240+1×120 545.142
20 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×240+1×150 564.231
21 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×240+1×185 583.205
22 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×300+1×150 661.960
23 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×300+1×185 684.695
24 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×300+1×240 715.019
25 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×400+1×240 877.010
26 Cáp điện Cadisun ADSTA 3×400+1×300 914.668

CÁP NHÔM CADISUN LÕI THÉP BỌC CÁCH ĐIỆN PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: As/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Cáp điện Cadisun AsV 16/2.7 11.591
2 Cáp điện Cadisun AsV 25/4.2 17.464
3 Cáp điện Cadisun AsV 35/6.2 23.674
4 Cáp điện Cadisun AsV 50/8.0 30.780
5 Cáp điện Cadisun AsV 70/11 41.646
6 Cáp điện Cadisun AsV 95/16 57.997
7 Cáp điện Cadisun AsV 120/19 69.772
8 Cáp điện Cadisun AsV 120/27 72.356
9 Cáp điện Cadisun AsV 150/19 84.652
10 Cáp điện Cadisun AsV 150/24 87.938
11 Cáp điện Cadisun AsV 150/34 92.854
12 Cáp điện Cadisun AsV 185/29 105.706
13 Cáp điện Cadisun AsV 185/43 114.354
14 Cáp điện Cadisun AsV 240/32 137.381
15 Cáp điện Cadisun AsV 240/56 148.378
16 Cáp điện Cadisun AsV 300/39 168.596

CÁP NHÔM BỆN ÉP VẶN XOẮN 2 RUỘT CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Cáp điện Cadisun ABC 2×16 19.461
2 Cáp điện Cadisun ABC 2×25 27.166
3 Cáp điện Cadisun ABC 2×35 35.285
4 Cáp điện Cadisun ABC 2×50 48.150
5 Cáp điện Cadisun ABC 2×70 66.748
6 Cáp điện Cadisun ABC 2×95 90.939
7 Cáp điện Cadisun ABC 2×120 112.110
8 Cáp điện Cadisun ABC 2×150 137.022
9 Cáp điện Cadisun ABC 2×185 170.532
10 Cáp điện Cadisun ABC 2×240 216.954

CÁP NHÔM BỆN ÉP VẶN XOẮN 3 RUỘT CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Cáp điện Cadisun ABC 3×16 28.543
2 Cáp điện Cadisun ABC 3×25 40.278
3 Cáp điện Cadisun ABC 3×35 51.989
4 Cáp điện Cadisun ABC 3×50 71.026
5 Cáp điện Cadisun ABC 3×70 98.724
6 Cáp điện Cadisun ABC 3×95 134.652
7 Cáp điện Cadisun ABC 3×120 167.612
8 Cáp điện Cadisun ABC 3×150 204.920
9 Cáp điện Cadisun ABC 3×185 252.735
10 Cáp điện Cadisun ABC 3×240 325.639

CÁP NHÔM BỆN ÉP VẶN XOẮN 3 RUỘT CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Cáp điện Cadisun ABC 4×16 37.470
2 Cáp điện Cadisun ABC 4×25 53.196
3 Cáp điện Cadisun ABC 4×35 69.389
4 Cáp điện Cadisun ABC 4×50 94.633
5 Cáp điện Cadisun ABC 4×70 131.613
6 Cáp điện Cadisun ABC 4×95 179.578
7 Cáp điện Cadisun ABC 4×120 222.454
8 Cáp điện Cadisun ABC 4×150 272.021
9 Cáp điện Cadisun ABC 4×185 336.720
10 Cáp điện Cadisun ABC 4×240 432.629

Quý khách hàng có nhu cầu bảng giá dây cáp ruột nhôm Cadisun 2022 cập nhật cho dự án xin vui lòng bấm nút call liên hệ hotline của chúng tôi, hoặc theo thông tin sau:

 

Một số hình ảnh về giao và nhận dây cáp Cadisun cho công trình lớn

Thông tin thêm về các sản phẩm dây cáp điện Cadisun

 

Block "post-tac-gia" not found

G

033 929 9777